0

Úlohou vedoucího týmu je znát motivaci svých lidí a tu stimulovat, ať předejdete jejich vyhoření, nudě a špatným výsledkům. Čím začít? Zkuste tři snadné tipy.

 

  1. Zapojte je do týmu.

Zapojte své kolegy do týmu a dopřejte jim důležitý pocit, že jsou jeho součástí. Ať už díky krátkým povídáním u kávy, setkáním po práci či sdílenými projekty. Budou díky tomu motivovanější, produktivnější a spokojenější, jak upozornili psychologové Richard M. Ryan a Edward L. Deci. Řekli (1):

„Máme tři vrozené psychologické potřeby: dostatečnou pravomoc, autonomii a pocit někam patřit. Pokud jsou tyto potřeby uspokojeny, jsme motivovaní, produktivní a šťastní. Jestliže jsou mařeny, naše motivace, produktivita a štěstí prudce klesnou. Je-li to uvolněno, jsou lidé schopni dosáhnout daleko větších věcí a žijí bohatší život.“

 

  1. Zeptejte se.

Zajděte s kolegou na oběd a zjistěte:

  • Co jej v práci nejvíce baví?
  • Co se mu podařilo a má z toho dobrý pocit?
  • Co jej ještě láká si vyzkoušet?

Dozvíte se, co kolegu zajímá a žene kupředu. Zdali je spokojený s náplní práce a má před sebou dostatečné výzvy. Přispěje to k budování pevných pracovních vztahů, díky nimž podporujete společné úsilí o dobré výsledky a soudržnost týmu. Jak napsala ve své knize Kim Scott (2):

„Vztahy tvoří jádro vaší práce. Určují, jestli dokážete splnit tři úkoly, za něž máte jako manažer zodpovědnost. Vybudovat týmovou kulturu, která podporuje zpětnou vazbu, díky níž se všichni budou posouvat správným směrem. Dostatečně pochopit motivaci každého člena týmu, abyste předešli vyhoření či nudě a podporovali soudržnost týmu. Společně usilovat o dobré výsledky.“

 

  1. Všímejte si různorodosti.

Motivace lidí je velmi pestrá. Proto si všímejte, jak kolegové přistupují ke své práci a umožněte jim dostatečnou seberealizaci. Psycholožka Amy Wrzniewsky (3)  rozlišuje tři přístupy nazvané zaměstnání, povolání, poslání (z angličtiny job, career, calling). Kategorie zaměstnání vystihuje to, že lidé práci vnímají jako něco nezbytného, podobně jako spánek a dýchání. Neočekávejte od nich vyšší nasazení a práci navíc. Povolání odráží přístup, u kterého lidé touží po kariérním růstu. Berou to jako odrazový můstek pro další uplatnění. Motivujte je růstem dovedností, úkoly, jejichž náročnost se postupně zvyšuje a vyhlídkou lepšího společenského postavení. Poslání značí, že lidé v práci hledají smysluplnost a společenský přesah. Dávejte jim takové úkoly, pro které mají osobní zaujetí a vyvolají v nich pocit užitku. Umožněte tedy svým kolegům dostatečnou seberealizaci podle toho, jak momentálně přistupují ke své práci.

 

Zdroje:

(1) PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!. 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ. Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8.

(2) SCOTT, Kim Malone. Radikální otevřenost: jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost. Přeložil Simona JAVŮRKOVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-048-4.

(3) Wrzesniewski, A., McCauley, C., Rozin, P., & Schwartz, B. (1997). Jobs, careers, and callings: People’s relations to their work. Journal of research in personality, 31(1), 21-33.

 

Doporučená literatura k tématu motivace lidí:

  1. Ludwig, Petr: Konec prokrastinace
  2. Pink, Daniel H.: Pohon – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje
  3. Scott, Kim: Radikální otevřenost – Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost?

 

Autorka článku: Barbora Vacková