BÁRA VACKOVÁ

Leadership

Věnuji se tématu hodnotový leadership

ve vzdělávacím institutu GrowJOB,

kde zároveň vedu brněnský tým.

Specializuji se na oblast hodnotového leadershipu a osobního rozvoje leadera. Věnuji se tomu, jak motivovat smyslem a posláním, jak zefektivnit interní komunikaci a vytvářet spokojené pracovní prostředí. Pomáhám jednotlivcům formou individuálních konzultací a pracuji často s celým vedením organizace na workshopech a akademiích. Kurzy leadership jsem vedla pro společnosti jako Česká televize, Hartmann Rico, Erste Grantika Advisory, Top4sport, Bematech, Bohemia Faktoring, Steris AST a další.

Výsledky studií jasně ukazují, že lidé ve společnosti s hodnotovým leadershipem jsou spokojenější, produktivnější, mají lepší pracovní výsledky, lepší vztahy mezi kolegy. Proto předávám klientům ucelený návod, jak aplikovat hodnotový leadership v praxi.

Pomáhám společnostem s budováním firemní kultury, ujasňováním firemní vize a definováním hodnot. K nahlédnutí sdílím pod odkazy příklady firemní vize společnosti top-obaly.cz a SychrovNET.

Mimo jiné mi dává smysl propojovat hodnotové leadery mez sebou, proto jsem před šesti lety založila prestižní konference Leadership Praha a Leadership Brno. V Brně ji doteď organizuji, moderuji a vedu pořadatelský tým.

Moje hlavní témata

Hodnotový leadership: jak motivovat smyslem a posláním?

Leadership je schopnost vést a inspirovat druhé. Studie nejúspěšnějších leaderů historie ukázaly, že lidé, kteří dokázali strhnout davy, měli podobné vlastnosti a způsob komunikace. Dokázali komunikovat PROČ na prvním místě. Workshop učí, jak předávat poslání, smysl práce a hodnoty.

Akademie hodnotový leadership

Akademie Hodnotový leadership se skládá ze čtyř po sobě navazujících workshopů. Účastníci dostanou na každém workshopu nové teoretické znalosti a poté vypracují konkrétní cvičení, které jim pomohou se v roli leadera zlepšit. V průběhu akademie bude prostor pro diskuze nad konkrétními situacemi, se kterými se účastníci setkávají.
1. Osobní rozvoj a motivace leadera
2. Skupinová motivace firemní vizí
3. Komunikace leadera a delegování
4. Vedení týmu a řešení konfliktních situací

Tvorba firemní vize a design firemní kultury

Jak vytvořit prostředí, ve kterém budou lidé spokojení a produktivní? Jak vytvořit autentickou misi, poslání a hodnoty, za kterými budou lidé skutečně stát? Jak vytvořit sounáležitost napříč různými pozicemi ve firemní hierarchii a dostat všechny na jednu loď? Jak pracovat s managementem firmy tak, aby šel ostatním příkladem?

Konference Leadership

Smyslem 6. ročníku konference je odpovědět na otázky: Jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidé spokojení a zároveň dosahují výjimečných výsledků? Jak v rozdílných firemních kulturách pracovat s motivací a diverzitou lidí? Jak řešit konflikty hledáním toho, co nás v organizaci spojuje, místo rozděluje?
Pozvala jsem šest řečníků z odlišných prostředí. Nejúspěšnější zástupce start-upů, korporací, neziskového sektoru, rodinných a svobodných firem. Zadání pro řečníky je jediné: sdílet co nejvíce případových studí a „best practices“.