BÁRA VACKOVÁ

Osobní rozvoj

Zaměřuji se na osobní rozvoj.

V různých formátech sdílím s lidmi poznatky z vědeckých studií, převážně z oblasti pozitivní psychologie, neurověd a behaviorální ekonomie. Věnuji se intenzivní práci s jednotlivci formou individuálních konzultací. S menší skupinou pracuji na jednorázových i navazujících workshopech. S velkým publikem na přednáškách a konferencích.

Specializuji se na oblast sebedisciplíny, osobní efektivity, hledání smyslu v práci, spokojenosti a zvládání negativních vlivů. Řeším také, jak překonávat strach z nových výzev v životě.

Moje hlavní témata v rámci projektu Konec prokrastinace

Sebedisciplína - jak se naučit posilovat svoji vůli?

Jednou z hlavních příčin naší neefektivity a odkládání povinností je slabá vůle. Dobrá zpráva je, že aktuální výzkumy ukazují, že naše vůle funguje podobně jako svaly. Dá se tréninkem posilovat. Čím má člověk vůli silnější, tím častěji dokáže přimět sám sebe začít dělat podstatné věci. Tento praktický workshop vám dá nástroje, které vám umožní vaši vůli vytrénovat.

Konec prokrastinace: jak přestat odkládat?

Smyslem školení je naučit účastníky, jak potlačit prokrastinaci – chorobné odkládání úkolů a povinností. První část se věnuje tomu, jak zvýšit vnitřní motivaci a snížit emoční averzi. Druhá část řeší plánování času, stanovování priorit a to, jak zvládat pozitivní návyky. Jak dnešní studie ukazují, naše vůle funguje podobně jako svaly a dá se posilovat. Účastník se dozví konkrétní metody, které mu dlouhodobě pomohou zavádět nabyté znalosti do praxe.

Nastavení mysli: fixní a růstové myšlení

Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Druhý naopak ke spokojenosti a výrazně lepším výsledkům. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako: Fixed mindset (fixní myšlení) a Growth mindset (růstové myšlení). Změnou způsobu myšlení lze výrazně ovlivnit život k lepšímu. V osobním životě i v kariéře. Studie totiž potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké části v našich hlavách.

Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům

90 % dlouhodobého štěstí není ovlivněno vnějším světem, ale způsobem, jakým mozek tento svět zpracovává. Pouze 25 % našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou IQ, ale 75 % je ovlivněno úrovní optimismu. Náš mozek v pozitivním nastavení pracuje výrazně lépe. Jsme o 31 % produktivnější, o 37 % lepší v prodeji, lékaři jsou o 19 % rychlejší a přesnější. Optimismus a pesimismus je naučitelný. Smyslem školení je předat metody tréninku optimistického životního stylu.

Další moje témata

• Osobní vize: Jak žít smysluplněji a více naplno?
• Flow: Jak získat stav flow v práci a osobním životě?
• Job crafting: Jak zlepšit pohled na svou práci? Ukázkový záznam

• Jak překonat strach z mluvení na veřejnosti?
• Hodnotový leadership: Jak motivovat smyslem a posláním? Ukázkový záznam

• Firemní vize: Jak vytvářet spokojené pracovní prostředí díky sdíleným hodnotám a poslání?

• A další témata na přání.

Máte zájem o osobní rozvoj?

Domluvme si bezplatné úvodní setkání.

Mám zájem